Inwestycja | Cyfrowafoto.com Skip to main content

Inwestycja


Szanowni Państwo,

niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na realizację inwestycji pn.:

Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – produkcyjnego Colorland wraz z urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/16, 1/15, 1/14 w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące składania ofert zamieszczone są pod adresem https://www.cyfrowafoto.com/inwestycja. W przypadku zainteresowania zaproszeniem i złożeniem oferty, prosimy o informację zwrotną drogą elektroniczną na adresy email: inwestycje@cyfrowafoto.com oraz biuro@emggroup.pl do dnia 21.01.2019 roku.


Z poważaniem,

Piotr Leszczyński


Dokumenty projektowe:

00_PZT_opis.pdf
01_PTZ_rys_1.pdf
02_PTZ_rys_1.pdf
03_PZT_Architektura_opis.pdf
04_Architektura_rys_1.pdf
05_Architektura_rys_2.pdf
06_Architektura_rys_3.pdf
07_Architektura_rys_4.pdf
08_Architektura_rys_5.pdf
09_Architektura_rys_6.pdf
10_Architektura_rys_7.pdf
11_Architektura_rys_8.pdf
12_Architektura_rys_9.pdf
13_Architektura_rys_10.pdf
14_Konstrukcja_opis.pdf
15_Konstrukcja_rys_1.pdf
16_Konstrukcja_rys_2.pdf
17_Konstrukcja_rys_3.pdf
18_Konstrukcja_rys_4.pdf
19_Konstrukcja_rys_5.pdf
20_Sanitarna_opis.pdf
21_Sanitarna_rys_1.pdf
22_Sanitarna_rys_2.pdf
23_Sanitarna_rys_3.pdf
24_Sanitarna_rys_4.pdf
25_Sanitarna_rys_5.pdf
26_Sanitarna_rys_6.pdf
27_Sanitarna_rys_7.pdf
28_Sanitarna_rys_8.pdf
29_Sanitarna_rys_9.pdf
30_Sanitarna_rys_10.pdf
31_Elektryczna_opis.pdf
32_Elektryczna_rys_1.pdf
33_Elektryczna_rys_2.pdf
34_Elektryczna_rys_3.pdf
35_Elektryczna_rys_4.pdf
36_Elektryczna_rys_5.pdf
37_Elektryczna_rys_6.pdf
38_Elektryczna_rys_7.pdf
39_Charakterystyka.pdf
40_Geotechnika.pdf
41_BiOZ.pdf
Cyfrowa Schemat zasilania zamienny 12.2018-Model.pdf
schemat korytek cz.1.png
schemat korytek cz.2.png
schemat korytek cz.3.png
Zasilanie budynku Cyfrowa Foto - OPIS.pdf
zestawienie stolarki cz.1.pdf
zestawienie stolarki cz.2.pdf
Wskaźniki zużycia stali zbrojeniowej.pdf

Dokumenty formalo prawne:

pozwolenie na budowę.pdf
zapytanie ofertowe.pdf
Załacznik nr 11 do zapytania ofertowego - Harmonogram Finansowo Rzeczowy (HRF) wzór.xls
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - SIWZ-1.pdf
Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego - Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór oferty.pdf
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz robót.pdf
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz osób.pdf
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - Projekt Umowy.pdf
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - TES-1.xls
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego - WPS.pdf
Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego - Opis Istotnych Parametrów Inwestycji (OIPI)-3.pdf
Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego - Oświadczenie wykonawcy.pdf

Pytania i odpowiedzi

Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Załacznik nr 6
Załacznik nr 7
Załacznik nr 8