Fundusze unijne POPW 1.4 | Cyfrowafoto.com Skip to main content

Fundusze unijne POPW 1.4
24.10.2017


Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2017 z dn.: 24/10/2017

Przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Termin składania ofert: 3.11.2017 r. do godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1 – zapytanie ofertowe (do pobrania)
2 – zał. nr 1 formularz oferty (do pobrania)
3 – zał. nr 3 zestawienie potwierdzenia doświadczenia wykonawcy (do pobrania)
4 – zał. nr 4 zestawienie potwierdzenia doświadczenia ekspertów (do pobrania)
5 – zał. nr 5 oświadczenie osób wskazanych do realizacji usługi (do pobrania)
6 – zał. nr 6 plan realizacji usługi (do pobrania)
7 – zał. nr 7 oświadczenie o braku powiązań (do pobrania)

9.11.2017

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2017