Fundusze Unijne 1.3.1 2017 | Cyfrowafoto.com Skip to main content

Fundusze unijne 2017


Data publikacji: 2017-05-01

 

 

 

Cyfrowa Foto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej w Cyfrowa Foto Sp. z o.o.”

Cele projektu:

Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii Firmy opartej na wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie nowych środków trwałych oraz oprogramowania. Nowy produkt – innowacyjna personalizowana fotoksiążka – posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego. Wnioskodawca posiada listy intencyjne, w których odbiorcy potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na świecie na skalę przemysłową.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej innowacyjnej personalizowanej fotoksiążki o unikatowych funkcjonalnościach i cechach techniczno-użytkowych. W ten sposób Wnioskodawca wprowadzi do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkował. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku międzynarodowym, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocni swoją pozycję na międzynarodowym rynku produktów foto.

Wartość projektu: 14 341 800,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 660 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 996 000,00 zł

Zapytania ofertowe w ramach projektu:

1. Zapytanie ofertowe nr 1/05/2018/CF

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia maszyny do automatycznego sortowania (parowania) bloków i okładek

Uwaga: Termin składania ofert – do 28.06. r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - (do pobrania)
Formularz oferty - do pobrania (do pobrania)
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - do pobrania - (do pobrania)


12.07.2018 - Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/05/2018/CF2018 (do pobrania)

2. Zapytanie ofertowe nr 2/08/2018/CF

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 2/08/2018 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia maszyny do druku cyfrowego - 1 szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 12.09.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - (do pobrania)
Formularz oferty - do pobrania (do pobrania)
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - do pobrania - (do pobrania)3. Zapytanie ofertowe 3/09/2018/CF

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 3/09/2018 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia maszyny do oprawy twardej 1 szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 18.10.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - (do pobrania)
Formularz oferty - do pobrania (do pobrania)
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - do pobrania - (do pobrania)


9.10.2018

Informacja dotycząca zmian wprowadzonych do zapytania ofertowego nr 3/09/2018/CF z dnia 14.09.2018r.:

1. Treść informacji (do pobrania)
2. Zaktualizowany formularz ofertowy (do pobrania)

29.10.2018 - Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 03/09/2018/CF z dnia 14.09.2018 r. (do pobrania)


4. Zapytanie ofertowe nr 4/09/2018/CF

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 4/09/2018 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia trójnoża - 1 szt. oraz oprawy miękkiej - 1 szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 25.10 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - (do pobrania)
Formularz oferty - do pobrania (do pobrania)
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - do pobrania - (do pobrania)


9.10.2018

Informacja dotycząca zmian wprowadzonych do zapytania ofertowego nr 4/09/2018/CF z dnia 21.09.2018r.:

1. Treść informacji (do pobrania)
2. Zaktualizowany formularz ofertowy (do pobrania)

29.10.2018 - Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 04/09/2018/CF z dnia 21.09.2018 r. (do pobrania)


5. Zapytanie ofertowe nr 5/09/2018/CF

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 5/09/2018 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia maszyny do zawieszania bloku - 1szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 25.10 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - (do pobrania)
Formularz oferty - do pobrania (do pobrania)
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - do pobrania - (do pobrania)


9.10.2018

Informacja dotycząca zmian wprowadzonych do zapytania ofertowego nr 5/09/2018/CF z dnia 21.09.2018r.:

1. Treść informacji (do pobrania)
2. Zaktualizowany formularz ofertowy (do pobrania)

29.10.2018 - Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 05/09/2018/CF z dnia 21.09.2018 r. (do pobrania)


25.09.2018 - Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/08/2018/CF (do pobrania)


6. Zapytanie ofertowe nr 6/11/2018/CF

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 6/11/2018 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia trójnoża – 1 szt. oraz maszyny do oprawy miękkiej ‐ 1 szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 18.12.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - (do pobrania)
Formularz oferty - do pobrania (do pobrania)
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - do pobrania - (do pobrania)


7. Zapytanie ofertowe nr 7/11//2018/CF z dnia 23.11.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 7/11/2018/CF w zakresie wykonania aplikacji do projektowania i zamawiania fotoproduktu hybrydowego dla Cyfrowa Foto Sp. z o.o.

Uwaga: Termin składania ofert – do 28.12.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: :

1. zapytanie ofertowe (do pobrania)
2. formularz oferty (do pobrania)
3. zobowiązanie do zachowania poufności (do pobrania)


Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 6/11/2018/CF z dnia 14.11.2018

do pobrania


Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 7/11/2018/CF

do pobrania


8. Zapytanie ofertowe nr 8/03/2019/CF z dnia 11.03.2019 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 8/03/2019/CF w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia serwera aplikacyjnego – 1 szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 12.04.2019 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: :

1. zapytanie ofertowe (do pobrania)
2. formularz oferty (do pobrania)
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (do pobrania)9. Zapytanie ofertowe nr 9/03/2019/CF z dnia 11.03.2019 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 9/03/2019/CF w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia UPS – 1 szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 12.04.2019 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: :

1. zapytanie ofertowe (do pobrania)
2. formularz oferty (do pobrania)
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (do pobrania)10. Zapytanie ofertowe 10/03/2019/CF z dnia 14.03.2019

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 10/03/2019/CF w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia lakierówki UV - 1 szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 17.04.2019 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: :

1. zapytanie ofertowe (do pobrania)
2. formularz oferty (do pobrania)
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (do pobrania)
4. wzór umowy ( do pobrania ) (do pobrania)


19.04.2019 - Informacja o wynikach postępowania nr 9/03/2019/CF (do pobrania)


19.04.2019 - Informacja o wynikach postępowania nr 8/03/2019/CF (do pobrania)


25.04.2019 - Informacja o wynikach postępowania ofertowego 10/03/2019/CF z dnia 14.03.2019 (do pobrania)